Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het eigen risico voor de zorgverzekering. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en SP hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering (PDF | 8 pagina's | 200 kB)