Memorie van toelichting bij voorstel wijziging begrotingsstaat VWS 2022

Memorie van toelichting bij Voorstel van wet voor wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (zevende incidentele suppletoire begroting).

Memorie van toelichting bij voorstel wijziging begrotingsstaat VWS 2022 (PDF | 19 pagina's | 936 kB)