De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie: vijf gemeentelijke portretten

Bijlage bij meting 3 van Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De bijlage bevat 5 gemeentelijke portretten van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolseeducatie (ve).

De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie: vijf gemeentelijke portretten (PDF | 42 pagina's | 668 kB)