Antwoorden op vragen over stand van zaken woningtaxaties

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordering) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief  'Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties'. De fracties van de VVD, D66, CDA, PvdA en SP hebben de vragen gesteld.