Beslisnota RIV-wetsvoorstel en SER MLT advies loondoorbetaling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota RIV-wetsvoorstel en SER MLT advies loondoorbetaling (PDF | 10 pagina's | 6,6 MB)