Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de emissies van benzeen en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bij asfaltcentrales. Daarbij gaat zij in op  de acties die de bevoegde gezagen hebben genomen naar aanleiding van de uitstoot bij asfaltcentrales. Zij stuurt een overzicht van emissies van benzeen en PAK per asfaltcentrale mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales (PDF | 3 pagina's | 204 kB)