Bijlagen bij Kamerbrief resultaten banenafspraak 2021 en gesprekken toekomst banenafspraak

Dit document geeft de ontwikkelingen van de banenafspraak tussen 2015 en 2021 weer, het aantal extra personen met een baan en de uitgangspunten van de banenafspraak en ondersteuning.

Bijlagen bij Kamerbrief resultaten banenafspraak 2021 en gesprekken toekomst banenafspraak (PDF | 3 pagina's | 212 kB)