Overzicht meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2021

Dit overzicht geeft een beeld van het aantal meldingen van vermoedens van seksueel misbruik en mishandeling in de kinderopvang, en het aantal aangiften dat daaruit volgde, in 2021 ten opzichte van de 2 jaren daarvoor.

Overzicht meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2021 (PDF | 22 pagina's | 418 kB)