Kamerbrief over stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen om een warmtetransportnet te realiseren waarmee warmte uit de Rotterdamse haven regionaal beschikbaar kan worden gemaakt.

Kamerbrief over stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland (PDF | 3 pagina's | 532 kB)