Antwoorden op Kamervragen over autorisatiebeheer Handelsregister

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief met de stand van zaken van het onderzoek naar het autorisatiebeheer van het Handelsregister. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66 en SP hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over autorisatiebeheer Handelsregister (PDF | 6 pagina's | 315 kB)