Memorie van toelichting wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen).

Memorie van toelichting wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (PDF | 14 pagina's | 754 kB)