Advies Raad van State over investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Advies van de Raad van State bij Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

Advies Raad van State over investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (PDF | 8 pagina's | 437 kB)