Wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008

Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 (PDF | 33 pagina's | 524 kB)