Artikelen Gemeentenieuws 2022-4

Het Gemeentenieuws van SZW 2022-4 gaat in op de volgende onderwerpen:

Artikelen Gemeentenieuws 2022-4 (PDF | 5 pagina's | 906 kB)

  1. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over vrijlating van inkomsten en bijstand
  2. Toolkit met middelen voor communicatie over de energietoeslag
  3. Aanpak Jeugdwerkloosheid
  4. Uitvoering actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’
  5. Nieuwe programmaperiode AMIF
  6. Keuzemogelijkheid voor nieuwkomers na verkeerde kennisgeving inburgeringsplicht
  7. Regionale Mobiliteitsteams helpen vanaf 1 juni 2022 meer doelgroepen bij het vinden van werk
  8. Onderzoek naar de toezicht en handhaving in de kinderopvang