Beantwoording Kamervragen over helmplicht snorfiets

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de helmplicht voor snorfietsen en het advies van de Stichting Wetenschappelijk OnderzoekVerkeersveiligheid (SWOV). Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) had de vragen gesteld.

Beantwoording Kamervragen over helmplicht snorfiets (PDF | 4 pagina's | 394 kB)