Antwoorden vragen schriftelijk overleg AMvB Urenco

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kerninstallatie. Het ontwerpbesluit gaat over de aanwijzing van de nucleaire inrichting van Urenco. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg Nucleaire Veiligheid van 5 juli 2022.

Antwoorden vragen schriftelijk overleg AMvB Urenco (PDF | 4 pagina's | 195 kB)