2e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. Hij gaat daarbij in op de stappen naar aanleiding van het kabinetsbesluit van 24 juni 2022. Het besluit ging over het reduceren van het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol tot 440.000 per jaar. Daarnaast bespreekt hij de stand van zaken en ontwikkelingen binnen het Programma. Ook geeft hij een vooruitblik op de zaken die de Kamer de komende periode kan verwachten.

2e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol (PDF | 5 pagina's | 491 kB)