Kamerbrief bij rapportage Rijkswegennet T1 2022

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 1e Rapportage Rijkswegennet van 2022. De rapportage bevat de jaarcijfers van mei 2021 tot en met april 2022. Het gaat om het gebruik van het Rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Daarbij gaat hij in op de bevindingen uit het rapport.

Kamerbrief bij rapportage Rijkswegennet T1 2022 (PDF | 3 pagina's | 311 kB)