The business position and opportunities in the battery value chain for the Netherlands

Engelstalig rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het rapport bevat de strategische positonering van Nederland in het Europese batterijsysteem.

The business position and opportunities in the battery value chain for the Netherlands (PDF | 159 pagina's | 4,5 MB)