Kamerbrief beleidsreactie op rapport 'Aanpak Woningtekort'

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de beleidsreactie op het onderzoek 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer met de Tweede Kamer.

Kamerbrief beleidsreactie op rapport 'Aanpak Woningtekort' (PDF | 4 pagina's | 245 kB)