Kamerbrief over tussentijds aanpassen tarieven voor Wlz en Zvw

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse aanpassing van de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2023.

Kamerbrief over tussentijds aanpassen tarieven voor Wlz en Zvw (PDF | 2 pagina's | 109 kB)