Langetermijneffecten van persoonlijke dienstverlening in WW

Dit onderzoek analyseert de effecten van persoonlijke dienstverlening en handhaving van UWV op onder andere het verblijf in de WW en de uitstroom naar werk in loondienst.

Langetermijneffecten van persoonlijke dienstverlening in WW (PDF | 82 pagina's | 1,8 MB)