Tweede Kamer Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste en Tweede Kamer  over de laatste stand van zaken rond de ventilatie op scholen. Hij bespreekt de voortgang van de aanpak ventilatie, waaronder de Maatwerkregeling Ventilatie in scholen. Ook stuurt hij de uitkomsten van het peilingsonderzoek naar CO2-meters in de klas. Hij gaat in op de verplichting voor CO2-meters in de klas. Bij de Kamerbrief zit ook een beslisnota.

Tweede Kamer Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting (PDF | 9 pagina's | 355 kB)