Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023

Wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023), met memorie van toelichting.

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 47 pagina's | 2,5 MB)

Bijlagen