Kamerbrief kabinetsstandpunt advies vergoeding Provinciale Statenleden en algemeen bestuursleden waterschappen

Minister Bruins Slot (BZK) deelt het kabinetsstandpunt over het advies over de vergoeding voor leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van een waterschap met de Tweede Kamer.

Kamerbrief kabinetsstandpunt advies vergoeding Provinciale Statenleden en algemeen bestuursleden waterschappen (PDF | 4 pagina's | 246 kB)