Antwoorden op Kamervragen over het artikel over tekort sportaccommodaties en bewegingsonderwijs PO

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'KVLO: 'Tekort sportaccommodaties brengt bewegingsonderwijs PO in gedrang''. Het gaat om een gebrek aan sportaccommodaties binnen gemeenten voor de 2 verplichte lesuren bewegingsonderwijs op basisscholen. De Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Van Nispen (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden op Kamervragen over het artikel over tekort sportaccommodaties en bewegingsonderwijs PO (PDF | 4 pagina's | 324 kB)