Kamerbrief met voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun)

De ministers Adriaansens (EZK), Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) sturen de Tweede Kamer een brief met daarin een voortgangsrapportage van het steunpakket dat het kabinet tijdens de coronacrisis ter ondersteuning van ondernemers en de Nederlandse economie in het leven heeft geroepen. In de rapportage ligt de nadruk op de meest omvangrijke regelingen: TVL (tegemoetkoming in vaste lasten), NOW (tijdelijke noodmaatregel ter overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) en belastinguitstel.

Kamerbrief met voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun) (PDF | 31 pagina's | 1,5 MB)