Kamerbrief over stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de reden waarom zij geen advies heeft gevraagd aan de Raad van State in verband met de Europese eis voor sancties (straffen en maatregelen) voor milieucriminaliteit. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit (PDF | 4 pagina's | 238 kB)