Integrale beslisnota bij Kamerbrief over plannen toezicht funderend onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Integrale beslisnota bij Kamerbrief Samen voor beter onderwijs duidelijk over kwaliteit (PDF | 20 pagina's | 1,6 MB)