Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet IKK. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het verloop van het vervolgtraject en de verbeteringen die worden ingezet naar aanleiding van de evaluatie.

De Wet IKK is ingevoerd om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren en om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) (PDF | 7 pagina's | 433 kB)