Kamerbrief over stand van zaken schoolkosten in het mbo en toelichting inzet carrièreperspectief

Minister Dijkgraaf (OCW) komt terug op 2 moties over schoolkosten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over stand van zaken schoolkosten in het mbo en toelichting inzet carrièreperspectief (PDF | 5 pagina's | 241 kB)

Het gaat om:

  • de motie van de Tweede Kamerleden Özdil (GL) en Kuik (CDA) over het stimuleren van instellingen om ongebruikte leermiddelen van studenten terug te nemen;
  • de motie van de Tweede Kamerleden El Yassini (VVD) en Kwint (SP) over het verplichten van scholen om lesmaterialen of boeken terug te kopen die zij niet ter ondersteuning van de les hebben gebruikt.