Kamerbrief over toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer  over de aanpak en inhoud van de toekomstverkenning voor hoger onderwijs en onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 4 pagina's | 241 kB)