Bestuurders van Onderwijskwaliteit Eindrapportage

Het rapport beschrijft de bevindingen en conclusies over de 'Pilot ter versterking van de kwaliteitszorg van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs'.

Bestuurders van Onderwijskwaliteit (eindrapport) (PDF | 17 pagina's | 451 kB)