Kamerbrief over start stimuleringsbeleid waterstof in mobiliteit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van publieke waterstoftankstations vanaf 2022 tot 2025. Het stimuleren van waterstof in mobiliteit is 1 van de doelstellingen in het Klimaatakkoord uit 2019. Zij stuurt enkele onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over start stimuleringsbeleid waterstof in mobiliteit (PDF | 4 pagina's | 234 kB)


De onderzoeksrapporten zijn:

  • de strategische verkenning 'Waterstof in mobiliteit';
  • het TNO-rapprt 'Ontwikkeling productiekosten klimaatvriendelijke waterstof';
  • het TNO-rapport over invulling RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) subdoelstellingen.