Kamerbrief over uitkomst SWOV studie naar ontwikkeling aantal verkeersslachtoffers in 2030

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden tot aan 2030. Het onderzoek richt zich op extra maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te verminderen. Het rapport stuurt zij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over uitkomst SWOV studie naar ontwikkeling aantal verkeersslachtoffers in 2030 (PDF | 5 pagina's | 401 kB)