Toelichting op moties en toezeggingen bij Seniorenkansenvisie

Toelichting en een overzicht van de toezeggingen en moties die betrekking hebben op de Seniorenkansenvisie. De moties en toezeggingen die al in de brief zijn toegelicht zijn voor de volledigheid ook kort opgenomen in deze bijlage. Van de lopende moties en toezeggingen die nog niet zijn opgevolgd, wordt een stand van zaken gegeven.

Toelichting op moties en toezeggingen bij Seniorenkansenvisie (PDF | 3 pagina's | 182 kB)