Antwoord op vragen over overbrugging box 3

 Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over overbrugging box 3. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de fractie Frentrop.

Antwoord op vragen over overbrugging box 3 (PDF | 9 pagina's | 443 kB)