Antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW

Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW: 

  • wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
  • wijziging van de Algemene Ouderdomswet 
  • enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en
  • wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW (PDF | 6 pagina's | 470 kB)