TK Beleidsreactie evaluatie start up regeling

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft zijn beleidsreactie op het evaluatierapport 'Succesvol opgestart? Een evaluatie van de start-up regeling, 2015-2021' van de  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

TK Beleidsreactie evaluatie start up regeling (PDF | 5 pagina's | 233 kB)