Kamerbrief over voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over de NWO-Strategie 2023-2026: 'Wetenschap werkt!' NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het rapport heeft hij op 6 juli 2022 naar de Kamer gestuurd. Hij gaat in op de ambities van NWO op het gebied van onderzoek en wetenschap. Daarnaast bespreekt hij de ambities van NWO over de ontwikkeling van de organisatie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026 (PDF | 8 pagina's | 154 kB)