Beslisnota bij brief Staatsexamens 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij brief Staatsexamens 2022 (PDF | 5 pagina's | 167 kB)