Kamerbrief over staatsexamens voortgezet onderwijs 2022

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verloop en de resultaten van de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022. Daarnaast gaat hij in op de voortgang op de verbeteragenda staatsexamen vo. Tot slot bespreekt hij het monitoren van de extra voorzieningen voor staatsexamenkandidaten. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 (PDF | 8 pagina's | 378 kB)