Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo

Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de uitvoering van de extra voorzieningen voor staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) in 2022. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo.

Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo (PDF | 6 pagina's | 631 kB)