Voortgangsrapportage verbeteragenda staatsexamens vo

De Verbeteragenda rapporteert over de voortgang in 2022 van de verbetermaatregelen bij de staatsexamens van het voortgezet onderwijs (vo).  Daarnaast kijkt de agenda vooruit naar de verwachte resultaten eind 2024.