Kamerbrief over ontwikkelingen kansspelen op afstand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Wet kansspelen op afstand (Wet koa) anderhalf jaar na de inwerkingtreding en 1 jaar na de opening van de markt voor online kansspelen op 1 oktober 2021. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over ontwikkelingen kansspelen op afstand (PDF | 9 pagina's | 210 kB)