Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Najaarsnota 2022, 2e Suppletoire begroting en Nationale Schuld

Minister Kaag (Financiën) biedt haar antwoorden aan op vragen over de Najaarsnota 2022, 2e Suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA). De Tweede Kamer heeft de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Najaarsnota 2022, 2e Suppletoire begroting en Nationale Schuld (PDF | 1 pagina | 55 kB)