Certificeringsnotitie CPB voorkomen dubbele belasting box 3

Deze notitie certificeert de budgettaire raming van de fiscale beleidsmaatregel bij het ‘Eindejaarsbesluit 2022.

Certificeringsnotitie CPB voorkomen dubbele belasting box 3 (PDF | 5 pagina's | 255 kB)