Kamerbrief over onderzoek naar hardvochtigheden regelgeving OCW

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) over het onderzoek naar  mogelijk hardvochtige wetten en regelgeving va hetn ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij sturen de 'Inventarisatie hadrvochtigheden' mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over onderzoek naar hardvochtigheden regelgeving OCW (PDF | 5 pagina's | 253 kB)