Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2022. Het rapport gaat over kwantitatief onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek. De minister gaat in op de bevindingen uit het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022 (PDF | 2 pagina's | 177 kB)