Aanbiedingsbrief Stand van de uitvoering SZW december 2022

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. Met de Stand van de uitvoering wordt de Kamer twee keer per jaar geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

Aanbiedingsbrief Stand van de uitvoering SZW december 2022 (PDF | 2 pagina's | 118 kB)

Bijlagen